Verše publikoval od roku 1990

▪ Akord
▪ Box
▪ Velehrad
▪ Lidová demokracie
▪ Moravské noviny
▪ Literární noviny
▪ Souvislosti
▪ Welles
▪ Landek
▪ Host
▪ Revolver revue
▪ Prostor Zlín
▪ Scriptum
▪ Jihovýchodní pošta

▪ Arkáda

▪ Modrý květ

 

Plodem lásky dvou chlapců je plující ostrov - pavlopetrovský místopis - Listy č.4/2012

 

báseň z knihy Ostrovánek A2/srpen 2012

 

báseň Malenisko na točitých kamenech, mám ohryzkovou úzkost, ve sborníku Malenisko 300 písmen

 

 báseň Za potůčkem lásku zabít, za mořem lásku zabít v knize Křížová cesta v Bukovanech

 

Host 1/2010 - Péreček, píreček, tapíreček

Tvar 20/2009

deníkové zápisy Z Javoriny
publikované na pokračování ve čtyřech číslech Revolver revue

Orfeus - aneb riskujete všechno s rukou na strunném nástroji
text publikovaný v almanachu Horňácké slavnosti (1957-2007)

Anketa - jaká je vaše nejmilejší báseň a proč
revue Box 7/1998

Snoubení andělů
rozhovor s autorem vedla Šárka Nevidalová
Host 3/1998


 

Vždyť bez těla nežijeme, bez těla nic nevytvoříme

rozhovor s autorem připravil Radim Kopáč

Portál české literatury 2006

 

Co mě napadne za chůze

rozhovor s autorem připravila Alena Blažejovská

v knize Popiš mi tu proměnu 2010


Zpřítomnění
sborníky ze sympozií v klášteře Rosa Coeli v Dolních Kounicích
1996/1997

 

Ludvíku Kunderovi k 85. narozeninám

sborník - zastoupený kresbou - 2005

 

Jiřímu Kuběnovi k 70. narozeninám

sborník - zastoupený trojicí kreseb

 

Ludvíku Kunderovi k 90. narozeninám

sborník - zastoupený jednou básní


Zlínská literární tržnice 1

almanach - patnáct básní, esej Miroslav Zelinský