Třikrát archetypálně z Moravy
P.A. Bílek
Tvar 16/1991

Že není rytíře
M.C. Putna
Souvislosti 4/1994
v knize - My, poslední křešťané

Jitra, i s povislými koutky, jsou nádherná
I.Harák
Labyrint 6/1996
Nepopulární literatura 1999

Noci bezmoci
Petr Cekota
esej v knize, Votobia, 1997

Poetika homosexuality v české literatuře
M.C. Putna
Neon 4/2000

O prašivém houfci
Václav Jamek
poznámka v knize,2001

Prostor v současné poesii
I. Málková
sborník Prostor v jazyce a literatuře,2007

Mladá spirituální poesie 90.let
K. Piorecký
2008

Křest za hluboké noci
Petr Čichoň
Box 1/1994

Trojlodí Jakuba
Marie Langerová
Literární noviny 22/1996

Řeckořím
Dora Kaprálová
Mladá Fronta Dnes 7.7.2006

 

Apollónové s černými olivami

Adam Boržič

Tvar 19/2010

 

Aréna výkřiků

Mikuláš Bryan

Knihožrout 2010